side-area-logo

Engineering

VHW Engineering verzorgt het totale voortraject van de verleggingen. Ook detail-en basisontwerpen, (sterkte)berekeningen en materiaalonderzoek voeren wij uit om een grondig advies te geven. 

Tracé studie

Hoogwaardig vooronderzoek zorgt voor een soepel proces en uitvoering, dat weten wij uit ervaring. We inventariseren alle omgevingsfactoren en de diverse belangen. We zoeken naar duurzame oplossingen. Het onderzoek resulteert in een voor alle partijen duidelijk  tracé-voorstel met situatietekening.

Coördinatie

VHW Engineering leidt van het begin tot het einde de coördinatie van de kabelverlegging.
We overleggen, beoordelen, leveren input, begroten en maken afspraken.
We behouden het overzicht en zijn kien op de details.

Wij werken voor:

Maak een afspraak

VHW Engineering is een waardevolle partner bij noodzakelijke verleggingen van ondergrondse kabels en leidingen.